Ventilatie

Een logisch vervolg: warmtewinning uit ventilatielucht.Energiebesparing door warmteterugwinning


Onder alle omstandigheden een perfect binnenmilieu, het is wel degelijk mogelijk. Belangrijk is dat uw woning permanent wordt geventileerd. Dag en nacht, zonder onderbreking. Alleen op die wijze kunt u vocht afvoeren dat voortdurend ontstaat door te koken, wassen en door de aanwezigheid van planten en bewoners. Daarnaast moet er in de woning frisse lucht worden aangevoerd voor zuurstof om gezond te kunnen wonen en werken.
Verontreinigde warme lucht eruit en koude frisse lucht erin. Dat kost natuurlijk energie. Dankzij toepassing van de warmteterugwinning kan dat echter drastisch worden beperkt. Door het uitwisselen van warmte uit de in- en uitgaande ventilatielucht wordt met een minimum aan energie een goede ventilatie gegarandeerd. Alles is automatisch geregeld in één revolutionair apparaat: de Renovent HR van Brink luchtverwarming.

VentilatieDe werking van de Renovent HR


De werking van de Renovent HR is even eenvoudig als efficiënt. Om te beginnen wordt de ventilatielucht via de Renovent HR afgezogen uit het toilet, de badkamer en de keuken.
Dezelfde hoeveelheid frisse buitenlucht wordt door de Renovent HR toegevoegd. Via de luchtverwarmingsinstallatie wordt dat verdeeld over alle vertrekken. Evenveel eruit als erin. Door die permanente, gebalanceerde ventilatie wordt een optimaal resultaat bereikt. De ventilatie kan - door middel van een handbediende driestandenschakelaar in de keuken - gemakkelijk naar individuele behoefte worden verhoogd.Rendement van ca. 90%


De Renovent HR is uitgerust met een unieke warmtewisselaar. Die zorgt voor de overdracht van de warmte in de afgezogen lucht aan de frisse lucht die naar binnen wordt gevoerd. De bijzondere gepatendeerde vorm en constructie van de warmtewisselaar heeft een rendement van maar liefst 90%! Dat heeft natuurlijk zijn voordelen. U bespaart ongeveer 400 m³ gas per jaar en u ventileert zo goed als kosteloos.De Renovent HR steekt energie in het milieu


De Renovent HR is zeer energiezuinig. Als we het energieverbruik afwegen tegen de energieopbrengst, dan bedraagt de winst circa het tien- à vijftienvoudige. Bovendien zorgt de Renovent HR niet alleen voor een optimaal binnenmilieu, maar steekt hij ook de nodige energie in een beter buitenmilieu.

Luchtverwarming
  • filters
  • warmtewisselaar
  • ventilatoren
  • elektronische regeling
De Renovent HR steekt energie in het milieu


Wist u dat zo'n 90% van alle zes miljoen woningen in Nederland niet voldoet aan de normen voor binnenluchtkwaliteit?Interessante energiebesparing


Ventileren volgens de normen kost op jaarbasis ca. 450m³ aardgas. De keuze voor Renovent HR scheelt u ca. 400m³.

VentilatieFiltering


De toegevoerde buitenlucht wordt in de Renovent HR voortdurend gefilterd, waardoor 95% van het stof wordt opgevangen. Tegen meerprijs is de filter te vervangen door een hoogwaardige pollenfilter die vrijwel alle vervuiling uit de buitenlucht verwijdert.